Vaiko gerovės komisija

ELEKTRĖNŲ VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „DRUGELIS“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLA

Jos tikslas – rūpintis vaikui saugia ir palankia ugdymosi aplinka, orientuotą į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybe atitinkančius ugdymo(si) pasiekimu bei pažangą.

Komisijos veikla ir sudėtis

Veikla:

  • Organizuojame posėdžius bei pasitarimus.
  • Dalyvaujame tėvų susirinkimuose, teikiame informaciją.
  • Dalyvaujame pedagogų susirinkimuose, kviečiame į VGK posėdžius, suteikiame informaciją.
  • Krizinių situacijų valdymas ir sprendimas.
  • Atliekame pirminį vertinimą.
  • Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
  • Prevencinė veikla.

Komisijos nariai:

Pirmininkė – Irena Kontrimienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Pavaduotoja – Ingrida Puronienė

Nariai:

Ramunė Šumskienė, dietistė
Rasutė Labačiauskienė, logopedė
Aliona Sasnauskienė, socialinė pedagogė
Stanislava Prazdeckienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja
Lina Eitminavičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė.

Sekretorė – Vida Paulauskaitė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Grupės pedagogas į posėdžius ir pasitarimus kviečiamas aptariant konkretų atvejį ar ugdytinį.

Komisijos posėdžiai organizuojami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per 2 mėnesius.

2018 m. posėdžių datos: sausio 15 d; vasario 26 d; gegužės 21 d.
Posėdžių pradžia 12,15val.

Informacija atnaujinta — 2018/02/15 | << ATGAL

Elektrėnų vaikų lopšelis-darželis „Drugelis“
Įstaigos kodas 190649911
A. s. LTxx xxxx xxxx xxxx xxxx
Bankas

Biudžetinė įstaiga
Duomenys apie juridinį asmenį saugomi ir kaupiami Juridinių asmenų registre
Direktorė – Dangira Poškienė

Sodų g. 7, 26103 Elektrėnai
Tel./faks. (8 528) 39217
Tel. (8 528) 39720
El. p.: darzelisdrugelis@gmail.com

2018 © Elektrėnų vaikų l-d „Drugelis“